Llistat d’admesos al curs 2024-2025

Podeu consultar el llistat d’admesos al curs 2024-2025 en el següent enllaç:

El període de matrícula es farà des d’avui 3 de juny fins al 14 de juny i es pot fer de forma presencial en els horaris d’atenció a l’usuari de l’EMM (de dilluns a dijous de 10.30 a 14.00h amb cita prèvia) o per correu electrònic, adjuntant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).
  • Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne menor d’edat, si en té.
  • Autorització bancària del compte corrent on es domiciliaran les quotes mensuals i la matrícula validat per l’entitat financera.
  • Si l’alumne o alumna precisa necessitats educatives especials es realitzarà una adaptació curricular personalitzada: Cal aportar original i fotocòpia del certificat de disminució, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. També s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Documentació acreditativa dels diferents criteris de barem i descomptes, que només s’ha de presentar si s’al·leguen.
  • Condició legal de família nombrosa o monoparental: Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Jubilats: Fotocòpia del carnet de jubilat.
  • Situació d’atur de l’alumne/a o dels dos progenitors: Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat conforme s’està en situació d’atur.
  • Bonificació Social: informe de Serveis Socials.

PREINSCRIPCIÓ OBERTA PEL CURS 2024/2025

La música comença aquí, a l’EMM el Faristol.
Des del 6 de maig i fins al 17 de maig les preinscripcions de l’escola municipal de música de Roda de Ter i l’Esquirol, El Faristol, estan obertes per al nou alumnat pel curs 2024-2025!

L’escola ofereix la possibilitat de descobrir i viure la música amb diferents programes, itineraris i assignatures. Qualsevol persona, tingui l’edat que tingui, hi podrà trobar una oferta adaptada a les seves necessitats i ritme d’aprenentatge: jugar amb la música, experimentar amb els llenguatges artístics, aprendre a tocar un instrument, tocar en un conjunt, cantar en un cor, preparar-se pel grau superior de música, introduir-se en el món de la sonologia, compartir música en família… Tot hi té cabuda per gaudir d’una bona estona i créixer individualment i col·lectivament.

No perdis l’oportunitat de formar part de la nostra comunitat musical! Inscriu-t’hi ara i deixa que la música comenci aquí a la nostra escola!

Teniu més informació AQUÍ.

FALQUES D’HIVERN 2023

Aquest curs hem tornat a produir les falques d’hivern. Es tracta d’un projecte transversal entre les assignatures de laboratori de projectes i de creació, gestionada pel professorat d’aquestes assignatures: Pep Tarradas, Joan Comaposada i Ricard Cots. L’alumnat de les assignatures de Creació 1, Creació 2 i laboratori de projectes han desenvolupat la composició de la peça. L’enregistrament s’ha fet des de laboratori i projectes i està interpretada per tot l’alumnat que hi ha treballat.

Aquí en teniu un tastet! Oi que sona bé?

Ja la podeu escoltar sencera aquí !

Enhorabona per aquesta bona feina!!