GWIDO

La plataforma Gwido és el nexe d’unió entre les famílies i l’alumnat i l’escola. Des d’aquí podeu consular la matrícula, realitzar processos de preinscripció i matriculació, consultar les vostres dades acadèmiques i econòmiques i accedir als informes d’avaluació.

https://emelfaristol.gwido.cat/inici