Equip docent

Equip directiu:

Equip docent:

 • Sònia Anton: clarinet i conjunt instrumental.
 • Martina Arqués: música i moviment, taller d’instruments, violoncel, conjunts a les escoles, cor, música en família.
 • Maria Camats: acordió diatònic, taller d’instruments, Orff, conjunts a les escoles i música i moviment.
 • Helena Camps (comunicació): cant, cor.
 • Albert Carrique: saxo, llenguatge, conjunt jove i complementàries d’avançat.
 • Carola Danés: flauta travessera, cambra, conjunt instrumental i conjunt a les escoles.
 • Betel M. Daura: percussió, conjunt de percussió i conjunts a les escoles.
 • Joel Díaz: piano, teclats, cor, conjunt instrumental i combo.
 • Sarai Ferrer: flauta travessera, cambra, conjunt instrumental i conjunt a les escoles.
 • Daniel López: guitarra, conjunt, conjunts a les escoles.
 • Esteve Martínez: baix elèctric, guitarra elèctrica, conjunts a les escoles, combo i conjunt instrumental.
 • Dani Medina: conjunt instrumental i piano.
 • Laia Rovira: musica i moviment, conjunt instrumental, conjunts a les escoles, taller d’instruments
 • Pep Tarradas: trompeta, trombó, taller d’instruments, conjunt jove i laboratori de projectes.
 • Queralt Valls: violí, conjunt instrumental, cor i conjunts a les escoles.