Martina Arqués

Martina Arqués (Manlleu, 1995), va començar els seus estudis musicals a
l’Escola Municipal de Música de Manlleu, amb la professora de violoncel
Eulàlia Subirà. Més endavant els continua amb la professora Anna Mora.
El 2013 obté el títol de grau professional de música amb l’especialitat
de Violoncel al Conservatori de Música de Vic amb el professor Daniel
Oliu. I el títol de batxillerat Escènic a l’Escola d’Arts i Oficis de
Vic.

Cursa els estudis superiors de música a l’Escola superior de Música de
Catalunya amb l’especialitat de Pedagogia General, amb el professor de
violoncel José Mor. Obté el títol amb matrícula d’honor pel treball
final de grau “ComUnArt”. Durant aquests anys fa pràctiques en diferents
centres i entitats com La Riborquestra i el Centre d’Estudis Musicals
Maria Gréver.

Durant els seus estudis es forma amb diferents professors de violoncel
com: Lluis Claret, Maria de Macedo, Peter Thiemann… De cant: Oriol
Rosés, Mariona Castells, Anna Casadevall… De tècniques actorals i
corporals: Jordi Arqués, Raimon Àvila, Susana Egea, Mireia Mora, Luís
Garcia, Ester Momblant.

Com a cantant ha format part de Cor de Noies Nàiades d’Osona i el Cor de
Noies del Palau de la Música Catalana, sota la direcció de Buia Reixach,
i amb la col·laboració d’altres directors com: Josep Vila Casañas, Pere
Lluís Biosca, Gloria Coma, Elisenda Carrasco….

Com a violoncel·lista ha format part de l’Orquestra de Cambra de Vic, i
també ha col·laborat en diferents projectes de l’ESMUC (TFG, gravacions,
concerts, treballs de composició i direcció…) i fora de l’escola
(violoncel·lista al concert de Raimon al Palau de la música,
violoncel·lista al concert de Sant Esteve al palau de la música,
violoncel·lista d’anuncis publicitaris…)

martina.arques@emmfaristol.cat