l’equip docent

Equip directiu:

 • Dani Medina (direcció): conjunt instrumental i piano
 • Sarai Ferrer (cap d’estudis): flauta travessera, cambra, conjunt instrumental i conjunt a les escoles.
 • Martina Arqués (comunitat): música i moviment, taller d’instruments, violoncel, conjunts a les escoles, cor infantil, cor i escena, música en família.
 • Maria Camats (comunicació): acordió diatònic, taller d’instruments, Orff, conjunts a les escoles i música i moviment.
 • Pep Tarradas (produccions): trompeta, trombó, taller d’instruments, conjunt jove i laboratori de projectes.

Equip docent:

 • Laia Rovira: musica i moviment, conjunt instrumental, conjunts a les escoles, taller d’instruments
 • Albert Carrique: saxo, llenguatge, conjunt jove i complementàries d’avançat.
 • Betel M. Daura: percussió, conjunt de percussió i conjunts a les escoles.
 • Queralt Valls: violí, conjunt instrumental, conjunts a les escoles.
 • Sònia Anton: clarinet i conjunt instrumental.
 • Esteve Martínez: baix elèctric, guitarra elèctrica, conjunts a les escoles, combo i conjunt instrumental.
 • Joel Díaz: piano, teclats, conjunt instrumental i combo.
 • Daniel López: guitarra, conjunt, conjunts a les escoles.
 • Helena Camps: cant, cor jove, cor mitjans, cor i escena, cor d’adults