L’ESCOLA

L’Escola Municipal de Música (EMM) El Faristol és un servei educatiu i cultural dels ajuntaments de Roda de Ter i L’Esquirol que té l’objectiu d’oferir a tota la ciutadania espais i propostes de formació, pràctica, creació, producció i difusió en l’àmbit de la música.

El Faristol és un centre educatiu obert, dinàmic i creatiu, pensat per a servir a les persones i que compta amb un equip de professionals que aporta valor cultural al municipi a partir de pràctiques educatives diverses, de qualitat i innovadores.

Tenim una oferta educativa oberta a persones de qualsevol edat, a tot tipus de músiques i a diferents interessos i expectatives. Això es materialitza amb programes educatius que contemplen diverses intensitats, durades i nivells.

La pràctica musical en grup és al centre de l’oferta educativa, esdevenint així l’eix vertebrador dels diferents programes educatius.

VISIÓ

L’EMM El Faristol aspira a esdevenir un centre integrat en la quotidianitat de la vida cultural i artística dels municipis de Roda de Ter i L’Esquirol, a incorporar un ampli ventall d’usuaris procedents dels diferents sectors socials de la comarca i a esdevenir la resposta a les diferents necessitats de formació musical tant de les persones que aspiren a professionalitzar-se en un futur, com de les que volen gaudir d’un primer contacte amb la música, i les que s’inicien en la pràctica musical en edats més avançades.

VALORS

  • La proximitat als ciutadans, als col·lectius i als agents culturals locals.
  • La funcionalitat dels aprenentatges.
  • El grup com a motor d’aprenentatge i com a espai expressiu.
  • L’autonomia pedagògica.
  • La qualitat metodològica i artística.

L’Escola Municipal de Música El Faristol és un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament des de 2004. Forma part de la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts de la Diputació de Barcelona, és sòcia de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) i la Unión de Escuelas de Música y Danza (UEMYD) i té un conveni amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) com a centre de pràctiques per a estudiants de pedagogia.

CONTACTE

Avinguda Tecla Sala 35
08510 Roda de Ter
621 202 873 (cap d’estudis) – 621 279 486 (direcció)
info@emmfaristol.cat

Horaris d’atenció (amb cita prèvia):
Dimarts i dijous de 10.30 a 14.00h i de de 16.00 a 18.00h