Documents d’interès

És el document que defineix la visió, la missió i els principis ideològics del centre, conté a més el seu model d’organització i gestió i el model pedagògic.

En aquest document hi trobareu l’oferta educativa de llarga durada de l’escola. Hi trobareu els diferents programes amb què estructurem la nostra oferta, amb l’edat que hi correspon, les assignatures, les modalitats i els preus.

En aquest document hi trobareu l’oferta educativa desglossada i les quotes mensuals corresponents a cada assignatura, així com el preu de la matrícula anual , els descomptes i els preus de lloguer d’instruments.

Aquesta normativa és d’aplicació per a l’admissió d’alumnat a l’Escola Municipal de Música “El Faristol” de Roda de Ter i l’Esquirol i regula el procés pel que ha de desenvolupar-se, de conformitat amb el que disposa la resolució EDU/892/2023, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres d’ensenyaments sufragats amb fons públics.

L’Escola Municipal de Música ‘El Faristol’ de Roda de Ter i l’Esquirol ha anat adquirint, al llarg dels anys, un seguit d’instruments que poc a poc van conformant el parc d’instruments del centre. Aquests contribueixen al desenvolupament ordinari de les activitats de l’Escola (classes, audicions, concerts…) i ofereixen la possibililitat d’ésser deixats a aquells alumnes que en tinguin necessitat. Si us cal un instrument per començar, consulteu la normativa i poseu-vos en contacte amb l’Escola.