Llistat d’admesos al curs 2023-2024

Podeu consultar el llistat d’admesos al curs 2022-2023 en el següent enllaç:

El període de matrícula es farà des d’avui 5 de juny fins al 16 de juny i es pot fer de forma presencial en els horaris d’atenció a l’usuari de l’EMM (de dilluns a dijous de 10.30 a 14.00h amb cita prèvia) o per correu electrònic, adjuntant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).
  • Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne menor d’edat, si en té.
  • Autorització bancària del compte corrent on es domiciliaran les quotes mensuals i la matrícula validat per l’entitat financera.
  • Si l’alumne o alumna precisa necessitats educatives especials es realitzarà una adaptació curricular personalitzada: Cal aportar original i fotocòpia del certificat de disminució, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. També s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Documentació acreditativa dels diferents criteris de barem i descomptes, que només s’ha de presentar si s’al·leguen.
  • Condició legal de família nombrosa o monoparental: Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Jubilats: Fotocòpia del carnet de jubilat.
  • Situació d’atur de l’alumne/a o dels dos progenitors: Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat conforme s’està en situació d’atur.
  • Bonificació Social: informe de Serveis Socials.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *