CALYPSO

L’alumnat de Laboratori de projectes, de programa avançat, conjuntament amb el de Creació, de programa Jove; han compost, arranjat, interpretat i gravat un tema d’autoria pròpia.

Aquest és un projecte que, a part d’ensenyar a treballar en grup i de forma col·laborativa amb altres grups, permet que l’alumnat aprengui de forma molt completa i pràctica, ja que es tracta d’experimentar tots els processos de la creació i producció real d’una cançó: des de la primera idea, fins al resultat audiovisual que es pot compartir amb el públic. A més, han de viure les complexitats de tots els rols i tasques: la composició, l’arranjament, la interpretació, l’enregistrament, la postproducció sonora…

Tota la feina s’ha fet de forma transversal entre les dues assignatures, que es fan a l’escola en el mateix horari per tal de compartir els projectes. Les classes s’han fet per separat inicialment però compartint tasques i informació, i conjuntament en els últims assajos i l’enregistrament. El professorat ha anat rotant en les dues assignatures per tal d’assegurar-se que la informació arribava de forma transversal. La col·locació de la microfonia i la gestió de la part tècnica de l’enregistrament i la postproducció ha anat a càrrec de l’alumnat de laboratori de projectes.

El tema es va crear a partir d’anàlisi i audicions de composicions dels Beatles i el resultat va ser una cançó amb un estil similar a un Calypso.

Esperem que la gaudiu molt!

Llistat d’admesos al curs 2023-2024

Podeu consultar el llistat d’admesos al curs 2022-2023 en el següent enllaç:

El període de matrícula es farà des d’avui 5 de juny fins al 16 de juny i es pot fer de forma presencial en els horaris d’atenció a l’usuari de l’EMM (de dilluns a dijous de 10.30 a 14.00h amb cita prèvia) o per correu electrònic, adjuntant la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).
 • Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne menor d’edat, si en té.
 • Autorització bancària del compte corrent on es domiciliaran les quotes mensuals i la matrícula validat per l’entitat financera.
 • Si l’alumne o alumna precisa necessitats educatives especials es realitzarà una adaptació curricular personalitzada: Cal aportar original i fotocòpia del certificat de disminució, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. També s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Documentació acreditativa dels diferents criteris de barem i descomptes, que només s’ha de presentar si s’al·leguen.
 • Condició legal de família nombrosa o monoparental: Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Jubilats: Fotocòpia del carnet de jubilat.
 • Situació d’atur de l’alumne/a o dels dos progenitors: Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat conforme s’està en situació d’atur.
 • Bonificació Social: informe de Serveis Socials.

MÚSICA A LA FUNDACIÓ MIQUEL MARTÍ I POL I MÚSICA AL BAR LA COOPE (JUNY 2023)

Aquest mes de juny l’Escola Municipal de Música El Faristol porta la música a la Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) i al Bar La Coope (L’Esquirol) els dies 12, 13, 14 i 15 de juny. Es podrà escoltar l’alumnat d’instrument de l’escola (flauta travessera, bateria, piano, clarinet, saxòfon, violoncel, violí, cant, trompeta, trombó, baix elèctric, guitarra i acordió diatònic) i també el de Taller d’instruments. L’alumnat ha estat preparant diferent repertori al llarg d’aquest quadrimestre i té moltes ganes de compartir-lo amb tots vosaltres. És una bona ocasió per compartir tots els coneixements que ha adquirit durant el quadrimestre i també per veure el desenvolupament dels companys. Veniu a escoltar-nos i a gaudir de la música!

 • Dilluns 12 de juny
  • 17.30h i 19.00h a la Fundació Miquel Martí i Pol  (Roda de Ter)
 • Dimarts 13 de juny
  • 17.30h al Bar la Coope (L’Esquirol)
  • 17.30h i 19.00h Fundació Miquel Martí  i Pol  (Roda de Ter)
 • Dimecres 14 de juny
  • 17.30h i 19.00h a la Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter)
 • Dijous 15 de juny
  • 17.00h al Bar la Coope (L’Esquirol)
  • 18.00h i 19:00h a la Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter)