OFERTA EDUCATIVA

La nostra oferta educativa està pensada per ser multidisciplinària i arribar a un públic ampli, tot intentant cobrir les necessitats educatives de diferents franges d’edat, amb interessos diversos. Els programes destinats a infants i joves estan dissenyats sobre dos itineraris educatius: ITINERARI CREA (on es potencia la creació i les assignatures de llenguatge musical) i ITINERARI CANTA (on es potencia la pràctica vocal en les seves múltiples facetes). Es poden cursar els dos itineraris a la vegada, al mateix temps que es poden escollir assignatures complementàries que permetin a l’alumnat augmentar la pràctica instrumental en grup. El programa destinat a adults, en canvi, permet triar una formació musical “a la carta”, sense necessitat de cap mena de formació musical prèvia.

L’ITINERARI CREA és l’opció d’aquell alumnat que està més interessat en prioritzar el seu perfil més conceptual, i vol arribar a entendre els mecanismes pels quals es composa la música del nostre entorn: primer dins l’assignatura d’Orff, i més endavant dins les assignatures de Creació i Projectes. Així doncs, al llarg del pas per l’escola aprenem a composar, a entendre l’harmonia, a crear seqüències musicals rítmiques i melòdiques i a utilitzar les noves tecnologies digitals, entre altres aspectes.

L’ITINERARI CANTA és l’opció d’aquell alumnat que vol prioritzar la pràctica vocal en conjunt, cantar en un cor i explorar les seves capacitats escèniques dins un conjunt vocal: primer dins l’assignatura de Cor i Escena, i més endavant dins l’assignatura de Cor Jove.

Així doncs, l’alumnat pot decidir entre prioritzar el seu perfil més conceptual o la pràctica vocal, podent cursar els dos itineraris simultàniament.

NADONS (de 0 a 3 anys)

La formació musical esdevé, des de les primeres edats, un element de gran importància pel desenvolupament de les capacitats creatives i de socialització. Els més petitons podran acostar-se a la música de forma immediata, explorant noves formes de comunicació amb la veu i el cos, interactuant i jugant amb la música, descobrint nous instruments i universos sonors. Aquest programa inclou l’assignatura de Música en Família.

(+info)

INFANTS (de 4 a 7 anys)

Volem inspirar en els infants, nens i nenes l’amor per la música i la necessitat de relacionar-s’hi al llarg de la vida, ja sigui com a oient, com a intèrpret, o com a participant en un esdeveniment musical. Des de l’escola bressol fins al darrer curs de primària, els alumnes van incrementant progressivament les hores lectives de classe, i a partir dels 7 anys comencen amb la pràctica instrumental.

Aquest programa inclou, de forma gradual: Música i Moviment, Cor Infantil, Taller d’Instruments i Instrument.

(+info)

NENES I NENS (de 8 a 11 anys)

A partir dels 8 anys, l’alumnat ha de triar l’itinerari que vol cursar, i també s’incorpora al conjunt instrumental.

ITINERARI CREA: Orff + Instrument + Conjunt Instrumental

ITINERARI CANTA: Cor i Escena + Instrument + Conjunt Instrumental

ITINERARI CREA I CANTA: Orff + Cor i Escena + Instrument + Conjunt Instrumental

Optativament es pot participar en grups de música de cambra i combos

(+info)

JOVES (de 12 a 18 anys)

És un programa adreçat als alumnes que ja cursen ESO o batxillerat, i es mantenen els dos itineraris, que es poden cursar simultàniament. Optativament es pot participar en grups de música de cambra i combos, així com es pot cursar un segon instrument, cant complementari o piano complementari (entesos no com a segon instrument, si no com a suport a la pràctica musical habitual).

ITINERARI CREA: Creació + Instrument + Conjunt Jove

ITINERARI CANTA: Cor Jove + Instrument + Conjunt Jove

ITINERARI CREA I CANTA: Creació + Cor Jove + Instrument + Conjunt Jove

(+info)

PROGRAMA AVANÇAT

Així mateix, dins aquesta etapa trobem un programa adreçat a aquells alumnes que volen adquirir un grau de compromís amb l’aprenentatge musical que afavoreixi un aprofundiment tècnic, teòric i pràctic (a valorar per l’equip de professors). Hi ha un increment d’assignatures, i de temps de classe d’instrument, que passa a ser individual. El paquet inclou: Instrument (45′), Conjunt instrumental (60′), Laboratori de Projectes (90′) i Cor Jove (90′).

PROGRAMA AVANÇAT: Projectes + Cor Jove + Instrument Avançat + Conjunt Jove

(+info)

ADULTS (a partir de 18 anys)

Aquest programa, adreçat a l’alumnat adult, és obert a tothom a partir de 18 anys, sense límit d’edat ni la necessitat de tenir cap mena de formació musical prèvia. S’hi pot aprendre a tocar un instrument, cantar en un cor, tocar en un conjunt instrumental o fer llenguatge musical.

ITINERARI: Instrument + una assignatura a triar entre conjunt, llenguatge o cor

(+info)

MÚSICA A MIDA 

Aquest programa està adreçat a alumnes que volen participar en algunes de les assignatures, conjunts o cors de l’escola fent un recorregut a mida de les seves necessitats o disponibilitats de temps. 

(+ info)