Per infants de 4 a 7 anys

MÚSICA I MOVIMENT

En aquesta assignatura es treballa les diferents competències musicals a partir de material rítmic i de pulsació, les qualitats de moviment, la melodia i l’escolta activa, les audicions i les danses utilitzant un eix conductor. Tot això es fa a través de la cançó, el joc, l’audició i el moviment amb l’ajuda de la imaginació, l’experimentació i la vivència individual i col·lectiva.

COR INFANTIL

En aquesta assignatura aprendrem a tenir una veu sana i equilibrada, en un cos sa i equilibrat. Treballarem la pulsació, la melodia, l’harmonia, la improvisació i la lectoescriptura, tot utilitzant repertori d’estil de contextos socials, culturals i històrics diversos. Tot això potenciant el treball en equip per funcionar correctament com a cor.

TALLER D’INSTRUMENTS

El Taller d’Instruments és la primera formació instrumental dels alumnes de l’escola, on els alumnes poden experimentar amb els diferents instruments de l’oferta educativa de l’escola, tot fent petites mostres obertes al finalitzar la descoberta d’una família d’instruments.