Per nens i nenes de 8 a 11 anys

ITINERARI CREA – ORFF

En les assignatures de l’Itinerari Crea (Orff 1, Orff 2 i Orff 3), aprendrem a expressar-nos a través de la creació i la improvisació, tot utilitzant els elements constitutius de la música. Mitjançant la pedagogia Orff Schulwerk, s’invita als alumnes a què descobreixin la música i el moviment en un procés actiu a través de l’exploració dels seus elements primaris. La integració de diferents expressions artístiques (música, dansa, literatura, arts plàstiques) es permet desenvolupar una major sensibilitat estètica, artística i social, i crear un lligam emocional amb les arts.

ITINERARI CANTA – COR I ESCENA

En aquesta assignatura, aprendrem a tenir una veu sana i equilibrada, en un cos sa i equilibrat. Mitjançant la veu i el moviment, es realitza un treball de consciència corporal, tècnica vocal, afinació i oïda, fent èmfasi en el treball grupal i l’experiència de cantar tots junts. Treballarem conceptes musicals a través del cant i de l’expressió vocal en grup, coneixent i aprenent repertori de diferents estils, context socials i cultures diverses.

INSTRUMENT

Es treballa la tècnica específica per poder tocar i interpretar repertori d’un instrument en concret. Les classes són de 30′ en cas que siguin individuals, i de 45′ en cas que siguin col·lectives (opció prioritària).

CONJUNT INSTRUMENTAL

Assignatura on s’ajunten alumnes de diferents instruments per iniciar-se en la pràctica instrumental en conjunt, en funció del nivell de l’alumnat (Conjunt 1, o Conjunt 2). S’aprèn a participar en un conjunt instrumental, a tocar i escoltar a la vegada, a respectar els silencis i a valorar l’experiència col·lectiva de tocar en grup.

COMBO

Assignatura complementària on es dóna la oportunitat de tocar dins una formació musical reduïda, interpretant un repertori adequat a la formació instrumental.

CAMBRA

Assignatura complementària on es dóna la oportunitat de tocar dins una formació musical de caire clàssic, interpretant un repertori que va des del Barroc fins als nostres temps.

CONJUNTS A LES ESCOLES

Assignatura que es duu a terme dins l’horari lectiu de les escoles de primària, dins el mateix centre educatiu, per tal que tot l’alumnat de 3r i 4t de primària del municipi pugui experimentar i gaudir de la pràctica instrumental en grup. L’assignatura consta de conjunts d’ukeleles, conjunts de percussió i conjunts d’instruments orff.