Per adults

LLENGUATGE MUSICAL

Assignatura on s’aprenen els elements constitutius de la música, la seva interrelació i els paràmetres que regeixen la composició musical. Els conceptes teòrics s’aprenen de forma vivencial, donant prioritat a la pràctica instrumental, a l’escolta activa i a la creació.

COR D’ADULTS

Formació vocal distribuïda en quatre veus, pensada per treballar la tècnica vocal i el treball vocal grupal a través d’un repertori variat i extens, que cobreixi les necessitats i inquietuds de l’alumnat. Participa al Concert de Cors de Nadal, així com en concerts especials i actes de caire municipal.

INSTRUMENT

Assignatura on l’alumnat es pot iniciar en la pràctica instrumental, o continuar els seus estudis en el cas que ja s’hagi iniciat anteriorment. Es prioritza el ritme i els interessos musicals de cadascú, intentant trobar l’equilibri entre el treball més tècnic, i la vivència musical.

CONJUNT D’ADULTS

Assignatura on hi participa l’alumnat del Programa Adults per tocar en una formació instrumental adaptada a les singularitats dels instruments que la formen. El repertori s’adapta al nivell de cadascú, i es busca trobar sinèrgies entre els participants per gaudir de la pràctica instrumental en grup.